W związku z łagodzeniem obostrzeń, obowiązujących w czasie trwania epidemii koronawirusa, Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda podjął dziś decyzję o organizacji corocznego Diecezjalnego Czuwania Ruchów i Stowarzyszeń Diecezji Siedleckiej. Odbędzie się ono dn. 30.05. br. w siedleckiej parafii pw. Ducha Świętego.

Cieszy nas ta woadomość ponieważ bardzo cenimy sobie te spotkania organizowane rokrocznie w wigilię Zesłania Ducha Świętego. Mają one bowiem wyjątkowe znaczenie dla działalności zrzeszeń katolickich w naszej diecezji. Są wyrazem jedności z naszym Pasterzem oraz świadectwem wartości formacji w grupach apostolskich.

Za pośrednictwem naszej Szkoły, która jest organizatorem tego wydarzenia w imieniu Biskupa Siedleckiego serdecznie zapraszamy wszystkich liderów i przedstawicieli wspólnot, ruchów i stowarzyszeń katolickich na modlitwę uwielbienia i dziękczynienia.

Wkrótce na naszej stronie zamieścimy szczegółowy program tego wydarzenia.