W ostatnią niedzielę lutego br. Wspólnota Jednego Ducha po rocznej przerwie spowodowanej restrykcjami sanitarnymi z „pełnym sukcesem” wznowiła organizację siedleckich wieczórów chwały. Bardzo wysoka frekwencja uczestników tamtego spotkania (zarówno w realu, jak i dzięki transmisji on-line) utwierdziła organizatorów w przekonaniu, że wierni potrzebują i tęsknią za taką formą uwielbienia Boga. Dlatego już wkrótce tj. w Niedzielę Palmową odbędzie się w Siedlcach kolejny wieczór chwały.

Szczegóły najbliższego spotkania na załączonym plakacie.