PRZYGOTOWANIE DOROSŁYCH DO BIERZMOWANIA (02.2021)

Informujemy, że na mocy decyzji Biskupa Siedleckiego podjętej w sierpniu w 2020 roku dorośli kandydaci do bierzmowania zobowiązani są do odbycia dwuetapowego przygotowania do przyjęcia tego sakramentu. Najpierw powinni [...]