W marcu br. siedlecka Wspólnota Jednego Ducha wespół z innymi członkami kadry naszej Szkoły podjęła się zadania przeprowadzenia renowacji misji parafialnych, które odbyły się w maju zeszłego roku. Wydarzenia sprzed roku stały pod znakiem wielkiego błogosławieństwa zarówno dla parafian, o czym często wspominali w trakcie i po zakończeniu rekolekcji. Z tym większą radością misjonarze wyruszyli w tym roku ku Zawadom, położonym pod Warszawą, po sąsiedzku z franciszkańskim Niepokalanowem.

Mottem renowacji misji był opis pierwszej gminy chrześcijańskiej zawarty w Dziejach Apostolskich: „uczniowie trwali w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach” (Dz 2,42). Dlatego trzy dni rekolekcji były poświęcone kolejno Słowu Bożemu, Eucharystii i Kościołowi.

Renowacja misji rozpoczęła się w piątek przed Niedzielą Palmową. W tym dniu prowadzącego rekolekcje ks. Tomasza (dyrektor siedleckiej SNE) wspomagała Barbara Montewka z łukowskiej wspólnoty Koinonia – Jan Chrzciciel oraz Marcin Mazurek z WJD. Już w pierwszym dniu parafianie zaskoczyli miejscowego proboszcza nieprzeciętnie wysoką frekwencją, która rosła z dnia na dzień. Ponieważ każdego dnia wierni byli zaproszeni do podjęcia konkretnego aktu wiary, dlatego już w piątek zaproponowano im złożenie deklaracji codziennego czytania Biblii. W związku z tym każdy chętny (czyli prawie wszyscy) podchodził do księgi Słowa Bożego i kładąc na nią prawą rękę wobec zgromadzenia liturgicznego zawierał przymierze ze Słowem Bożym. Następnie brał kartkę z deklaracją, by już w samotności zdecydować, ile czasu dziennie poświęci na systematyczną lekturę.

W sobotę dołączyło do prowadzącej trójki ponad 20 osób z WJD, które tego dnia pełniły posługę modlitwy wstawienniczej. Przez cały dzień wierni przychodzili do świątyni, w której wystawiony był Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie. Większość z nich po raz pierwszy w życiu prosiła o indywidualną modlitwę wstawienniczą. Natomiast na wspólnych spotkaniach po nauce rekolekcyjnej ksiądz Tomasz proponował wszystkim przeżycie modlitwy przebaczenia krzywdzicielom, żywym i zmarłym. Trzeba też nadmienić, że parafianie z Zawad kolejny raz okazali wielką gościnność przygotowując całodzienne posiłki dla siedleckich misjonarzy.

W ostatnim dniu tj. w Niedzielę Palmową oprócz daru Słowa Bożego zawartego w naukach rekolekcyjnych każdemu wiernemu (od pierwszej Komunii św. po najstarszych) zaproponowano, aby po Mszach św. wziął karteczkę z wypisanym na niej nazwiskiem jednej rodziny z parafii i podjął przez tydzień codzienną modlitwę „dziesiątkiem” różańca za wylosowanych sąsiadów. Propozycja ta spotkała się z dużym entuzjazmem. Również w samej atmosferze liturgii wyczuwało się, że zebrani parafianie naprawdę poczuli się jedną rodziną.

Bogu niech będą dzięki za łaski, jakimi obdarzył zarówno adresatów misji, jak i samych siewców.