W dn. 06-08.01.2017 r. w gmachu Domu Rekolekcyjnego w Opolu Nowym odbył się pierwszy w 2017 roku kurs Nowe Życie. W rekolekcjach uczestniczyło tym razem 30 osób. Z kolei zespół ewangelizacyjny liczył dziesięciu członków (ks. Tomasz, Bartek Ciok, Jola Filipek,Monika Bieńkowska, Basia Montewka, Magda Papok, Asia Kozioł, Agnieszka Paczuska i Paweł Strzałek). Uczestnicy tej edycji przyjechali nie tylko ze wszystkich stron naszej diecezji., gdyż dziewięć osób przyjechało z parafii pw. św. Doroty w Zawadach, gdzie nasza Szkoła poprowadzi w maju br. parafialne misje ewangelizacyjne. Chociaż uczestnicy wszystkich kursów przejawiają wielką otwartość zarówno na głoszone treści, jak i stosowane podczas rekolekcji formy, to jednak styczniowy kurs pozostanie w pamięci organizatorów jako czas intensywnego działania mocy Ducha św., co było skutkiem wyjątkowego poddania się planowi Bożemu wszystkich osób obecnych na tych duchowych ćwiczeniach.

Członkom zespołu ewangelizacyjnego serdecznie dziękujemy za wielkoduszne oddanie się na rzecz Nowej Ewangelizacji, a absolwentom styczniowych rekolekcji życzymy utrzymania kursu na Nowe Życie.