Żeby coś dać to trzeba najpierw to mieć. Ta zasada dotyczy również życia duchowego. Dlatego kadra naszej Szkoły, której gros stanowią członkowie Wspólnoty Jednego Ducha co trzy-cztery miesiące przeżywa własne kilkudniowe rekolekcje formacyjne. Tym razem odbyły się one w Domu Rekolekcyjnym w Nowym Opolu, a ich hasłem były słowa z Dziejów Apostolskich: „Jednego serca, jednego ducha” (Dz 4,32) i dotyczyły tematu wspólnoty. W programie oprócz codziennych Eucharystii, konferencji, adoracji i dzielenia się Słowem w małych grupach zawsze pojawiają się warsztaty ewangelizacyjne. Tym razem prowadzący ksiądz Tomasz przygotował je w formie gry terenowej, co było wielką niespodzianką i przyczyną radości wszystkich uczestników. W rekolekcjach wzięło udział w sumie ponad 40 osób.