To już jedenasty kurs Nowego Życia, jaki zorganizowała i poprowadziła nasza Szkoła od początku jej działalności tj. od listopada 2016 r. Odbył się on w dn. 28-30. września br. Tym razem wielką pomoc w realizacji tego zamierzenia okazała nam Wspólnota Odkupieni, która „gościła” nas w swojej parafii p.w. bł. Męczenników z Pratulina w Siedlcach.

Dzięki Bartkowi liderowi tej wspólnoty, który jest jednocześnie koordynatorem naszej SNE, oraz przy wydatnym wsparciu członków tejże grupy formacyjnej kurs Nowego Życia odbył się w atmosferze braterskiej przyjaźni i pełnego wzajemnego zrozumienia, które ułatwiło współdziałanie.

Tym bardziej jest to cenne doświadczenie, gdyż samo miejsce było nowe, a to wiązało się z konkretnym ryzykiem. Musieliśmy bowiem rozważyć „na chłodno”, czy warunki lokalowe i inne zajęcia duszpasterskie w parafii nie utrudnią realizacji poszczególnych punktów programu? Kolejne godziny trwania kursu rozwiały wszelkie obawy o jego powodzenie; obawy, które przecież nie były bezzasadne. Niewielkie utrudnienia nie wpłynęły bowiem na realizację celów, jakie stawia sobie kurs Nowe Życie. Jesteśmy o tym przekonani przede wszystkim na podstawie świadectw, które usłyszeliśmy od samych uczestników, lub otrzymaliśmy przekazane na papierze.

Wielką radością jest dla nas fakt, że w ekipie prowadzących po raz pierwszy posługiwało aż sześć nowych osób, które dzięki temu zdobyły cenne doświadczenie dla dalszej posługi podczas planowanych kolejnych kursów.

Dlatego w tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować zarówno ks. kan. Jackowi Szostakiewiczowi, proboszczowi siedleckiej parafii p.w. bł. Męczenników z Pratulina. dziękujemy również Wspólnocie Odkupieni i ks. Tomaszowi Pawlakowi, ich kościelnemu asystentowi.