W  październiku br. minęły trzy lata od inauguracji działalności naszej Szkoły. Przez ten czas zoragnizowaliśmy prawie 30 edycji pięciu kursów ewangelizacyjnych: Nowe Życie (11), Emaus (8), Jan (3), Świadectwo (3), Tobiasz i Sara (2), Akwila i Pryscylla (1). Zatem roczna średnia to dziewięć kursów! To więcej niż przeciętna krajowa wszystkich Szkół Nowej Ewangelizacji.

W listopadzie br. odbył się, już po raz ósmy, kurs Emaus. Podobnie, jak poprzednim razem skorzystaliśmy z gościnności duszpasterzy akademickich z Siedlec i dlatego kurs organizowany był w ich Ośrodku. Jeszcze na tydzień przed wyznaczonym terminem nie byliśmy pewni czy dojdzie on do skutku, gdyż liczba chętnych oscylowała w granicach dwudziestu osób. Zdecydowaliśmy się jednak na realizację tego projektu, a Pan potwierdził, że taka była Jego wola i wynagrodził nam podjęty trud radością i wdzięcznością uczestników, którzy bardzo przeżyli usłyszane treści, o czym można się przekonać w świadectwach, jakie znajdują się na naszej stronie.

Inną wielką radością jest dla nas fakt, że nigdy nie było problemów z uformowaniem ekipy prowadzącej którykolwiek z wymienionych powyżej kursów. Zatem raz jeszcze pragniemy podziękować Panu za każdą osobę, która od trzech lat (lub nieco krócej( angażuje się w projekty ewangelizacyjne naszej Szkoły. Nie mamy wątpliwości, że dobry Bóg wynagrodzi ten trud.