Ponad 160 osób, duchownych i świeckich, wzięło udział w Diecezjalnym Forum Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, które odbyło się w sobotę 21. października br. w sanktuarium św. Józefa w Siedlcach. Racją dla zorganizowania tego wydarzenia była zbliżająca się dwusetna rocznica powstania diecezji siedleckiej. Jej uroczyste obchody będą miały miejsce w czerwcu przyszłego roku. Z racji tego Jubileuszu, z inicjatywy Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy, przygotowywane są misje ewangelizacyjne, które rozpoczną się jesienią 2018 roku i przez kilka lat obejmą kolejno wszystkie parafie. Z tego właśnie powodu obrady forum były poświęcone zaangażowaniu i roli świeckich w przygotowaniu i przeprowadzeniu wspomnianych misji.

Sobotnie spotkanie rozpoczęło się od uroczystej Eucharystii pod przewodnictwem Ordynariusza Diecezji, a koncelebrowanej przez kilkunastu prezbiterów. Następnie wszyscy udali się do sali obrad, gdzie w międzyczasie do księży dziekanów, kaznodziejów misyjnych oraz przedstawicieli zrzeszeń katolickich z całej diecezji dołączył biskup pomocniczy Piotr Sawczuk. Pierwszą część obrad otworzyła konferencja nt. koncepcji parafialnych misji ewangelizacyjnych. Wygłosił ją ojciec redemptorysta Jacek Dubel, dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji diecezji toruńskiej oraz członek Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski. Prelegent podzielił się również swoim bogatym doświadczeniem duszpasterskim, jakie zdobył przez kilkanaście ostatnich lat, gdy wespół z zespołem świeckich ewangelizatorów prowadził misje parafialne w diecezji toruńskiej.

Następnie uczestnicy forum poznali roboczą wersję programu misji diecezji siedleckiej, który powstał po wielomiesięcznych konsultacjach przeprowadzonych zarówno pośród duchownych, jak i świeckich.

W drugiej części obrad uczestnicy mieli możliwość wypowiedzenia się podczas dyskusji panelowych. To tam, w małych grupach, szukano odpowiedzi na pytania dotyczące składu i zadań Parafialnych Zespołów Misyjnych, sposobu promocji misji, roli świadectwa osób świeckich, zastosowania nowych form i narzędzi ewangelizacyjnych oraz wykorzystania potencjału zrzeszeń katolickich w przygotowaniu, przeprowadzeniu i dalszych działaniach duszpasterskich po zakończeniu misji.

Wnioski grup dyskusyjnych, zredagowane przez sekretarzy, zostały zaprezentowane na wspólnym podsumowaniu w ostatniej części forum. W najbliższym czasie zostaną one dołączone do dyrektorium parafialnych misji ewangelizacyjnych i przedstawione kaznodziejom misyjnym i proboszczom jako propozycja do wykorzystania podczas przygotowania i prowadzenia misji.

Forum znalazło swe podsumowanie w słowie Biskupa Siedleckiego, który na koniec udzielił zebranym pasterskiego błogosławieństwa. Całość animował ks. Tomasz Bieliński, dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji diecezji siedleckiej oraz diecezjalny referent ruchów i stowarzyszeń katolickich.

Po obradach uczestnicy udali się na wspólną agapę, a wieczorem zgromadzili się raz jeszcze w kościele pw. Św. Józefa, gdzie wspólnie modlili się na spotkaniu uwielbieniowym prowadzonym przez ks. Rafała Jarosiewicza, dyrektora Szkoły Nowej Ewangelizacji diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.