Już na trwałe w kalendarz wydarzeń diecezjalnych wpisało się Czuwanie przedstawicieli wspólnot, ruchów i stowarzyszeń katolickich, jakie zwykle ma miejsce w Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha św.. Dlatego i w tym roku do kościoła p.w. Ducha Świętego w Siedlcach licznie przybyły osoby zaangażowane w apostolstwo świeckich, by wespół z Biskupa Siedleckim Kazimierzem Gurdą oraz Biskupem Pomocniczym Piotrem Sawczukiem, kapłanami i siostrami zakonnymi i wypraszać nowego napełnienia „mocą z wysoka”.

Tegoroczne spotkanie zostało zorganizowane pod hasłem: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Pod nieobecność ks. Tomasza Bielińskiego (diecezjalnego koordynatora ruchów i stowarzyszeń katolickich) czuwanie poprowadził ks. Mariusz Zaniewicz (wicedyrektor Wydziału Duszpasterskiego siedleckiej kurii) wraz z członkami Wspólnoty Jednego Ducha. Natomiast konferencję dotykającą kwestii posłuszeństwa w Kościele wygłosił ks. Jacek Sereda (diecezjalny duszpasterz rodzin). Z kolei Biskup zachęcał, aby członkowie grup apostolskich zachęcali innych wiernych do włączania się w życie parafialne i wspólnotowe. Jak zwykle w programie spotkania znalazło się także miejsce na modlitwę wstawienniczą za wspólnoty.