Już po raz drugi w tym roku nasza Szkoła zorganizowała kurs Emaus pomagający na nowo odkryć własną relację do Jezusa – Słowa. Tym razem w rekolekcjach (10-12.06), które odbyły się w Nowym Opolu wzięło udział prawie 40 osób (uczestnicy i prowadzący). Przez znaczną część zajęć pomagała nam Asia i ks. Robert z SNE diecezji drohiczyńskiej, jednak główny ciężar wzięła na siebie ekipa złożona prawie w całości z członków siedleckiej Wspólnoty Jednego Ducha. Serdecznie dziękujemy tym osobom za zaangażowanie w ten kurs, który od następnego razu będziemy już mogli formalnie poprowadzić sami, co w nomenklaturze kerygmatycznych szkól nowej ewangelizacji nazywa się „przejęciem kursu”. Zatem zespół ewangelizacyjny na czerwcowym kursie Emaus tworzyli: koordynator – Bartek Ciok, głoszący – Urszula Pałka, Monika Bieńkowska, Jolanta Filipek, Barbara Montewka, Agnieszka Kulesz, a inne posługi pełnili – Maria Chromińska, Bożena Krystosiak, Teresa Zelent, Justyna Kołodziejuk, Małgorzata Murawska i Paweł Strzałek.