Po kilkumiesięcznej przerwie spowodowanej przedłużającą się światową epidemią udało nam się wreszcie przeprowadzić kolejną edycję kursu Nowe Życie. Aby zachować zasady reżimu sanitarnego zmuszeni byliśmy do zorganizowania tych rekolekcji w przestronnych pomieszczeniach i samej świątyni Sanktuarium św. Józefa w Siedlcach. W efekcie w 15. edycji tego kursu udział wzięły dwadzieścia dwie osoby z różnych parafii naszej diecezji (większość spoza Siedlec). Nowością było to, że po raz pierwszy uczestniczyli w nim dorośli kandydaci do bierzmowania (było ich sześcioro). Dlatego ogromną radością dla ekipy animującej program była radość wspomnianych osób i ich deklaracje, że chętnie wezmą udział w kursie Emaus będącym kolejnym etapem formacji chrześcijańskiej.

Na następną edycję kursu Nowe Życie, która będzie jeszcze w lutym zgłosiło się tak wielu chętnych, że zmuszeni byliśmy odmawiać udziału kolejnym chętnym osobom. Niemniej jednak wszystkich zainteresowanych tą formą formacji zapraszamy już dziś na kolejne edycje, które będą miały miejsce zaraz po Wielkanocy. O terminach powiadomimy niezwłocznie na naszej stronie, gdy tylko zostaną ustalone szczegóły.