Szkoła Nowej Ewangelizacji utrzymuje się dzięki Opatrzności Bożej, objawiającej się poprzez wsparcie materialne ze strony zarówno naszych wolontariuszy, jak i innych osób dobrej woli, których sercom bliskie jest dzieło głoszenia Dobrej Nowiny. Dlatego wielbimy Boga za kolejnych dobrodziejów, do których grona dołączyła w ostatnim czasie wspólnota Odnowy w Duchu św. z Wisznic, przekazując na nasze dzieła 1000 złotych. Niech Pan stokrotnie Wam wynagrodzi ten piękny dar serca, a my zapewniamy o modlitewnej pamięci i ofiarujemy dla Was dar Eucharystii w pierwszy czwartek czerwca.