Ksiądz Tomasz Bieliński, dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji oraz diecezjalny referent do spraw ruchów i stowarzyszeń pragnie raz jeszcze podziękować wszystkim księżom, liderom, prezesom, zelatorkom i członkom zrzeszeń religijnych, którzy w ostatnią sobotę uczestniczyli w Diecezjalnym Czuwaniu Wspólnot. To było piękne świadectwo naszej jedności z Pasterzem Diecezji.

Dla nieobecnych załączamy plik dźwiękowy z konferencją, adresowaną do członków wspólnot, wygłoszoną przez księdza Tomasza podczas czuwania.