Siedlecka Wspólnota Jednego Ducha jest od kilkunastu lat jedną z najprężniej działających grup apostolskich o charakterze ewangelizacyjnym w naszej diecezji. Jej członkowie podejmują różnorodne dzieła adresowane do bardzo zróżnicowanych grup. Głoszą Dobrą Nowinę w szkołach, akademikach, w szpitalach i Domach Dziecka, na ulicach, plażach i placach dużych miast, na festiwalu Woodstock i Rice Festival, w katedrach i kościołach parafialnych, w kraju, a nawet za granicą. Z orędziem ewangelicznym wychodzili nawet do Świadków Jehowy. Organizowali koncerty i współorganizowali kongresy ewangelizacyjne. Nic dziwnego, że gdy Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda powołał do istnienia naszą Szkołę, to właśnie jej członkowie z wielkim entuzjazmem zgłosili gotowość do posługi. Ich deklaracja szybko została potwierdzona poprzez czyny. Oni bowiem stworzyli ekipę posługującą (12 osób) podczas kwietniowego Kursu Nowe Życie. A był to szczególny Kurs, gdyż nasza Szkoła oficjalnie przejęła jego prowadzenie od Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Drohiczyńskiej.

Serdecznie dziękujemy Braciom i Siostrom z WJD za ich zaangażowanie w to dzieło. Wiemy, że kolejni członkowie czekają na swoją szansę, gdyż są gotowi zdać się na wolę Bożą i być narzędziami w ręku Pana.

Przy tej okazji zapraszamy do współpracy z naszą Szkołą inne wspólnoty działające w naszej Diecezji oraz osoby nie należące z różnych powodów do jakiegokolwiek zrzeszenia kościelnego, a posiadające osobiste doświadczenie spotkania ze zmartwychwstałym Panem.