1. CO TO JEST DOBRA NOWINA ?

To ogłaszanie wiadomości o tym, że Bóg tak ukochał świat, że Syna jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miła życie wieczne (J3,16). Tym Synem był Jezus Chrystus, który stał się człowiekiem, aby w ciele umrzeć na krzyżu za Twój i mój grzech, a przez to spłacił dług, który każdy grzesznik (również Ty i ja) był winny szatanowi.

 1. CO JEST TREŚCIĄ EWANGELIZACJI ?

Treścią ewangelizacji jest głoszenie, że:

 • Miłość Boga Ojca jest bezwarunkowa i niezmienna wobec każdego człowieka;
 • Jezus z Nazaretu jest Mesjaszem, który umarł, zmartwychwstał i żyje dziś;
 • odkupienie grzechów dokonało się dzięki ofierze krzyżowej Syna Bożego;
 • nawrócenie przez wiarę jest warunkiem przyjęcia owoców zbawienia;
 • przyjęcie darów Ducha św. daje moc wytrwania w wierze;
 1. KTO I DLACZEGO POWINIEN EWANGELIZOWAĆ?

Każdy, kto doświadczył bezgranicznej miłości Boga, która wyzwala go z grzechów NIE MUSI, LECZ CHCE opowiadać o tej miłości innym, gdyż jest szczęśliwy i pragnie podobnego szczęścia dla innych.

 1. JAK EWANGELIZOWAĆ W CZASACH OBECNYCH?

Istnieją dwa sposoby i oba sposoby są równie ważne:

 • Odważne głoszenie słowami (jeśli kocham Boga, to nie wstydzę się o tym mówić)
 • Dawanie świadectwa życiem (ukazanie życiem, że całym sercem wierzę w to, o czym mówię)
 1. KOGO EWANGELIZOWAĆ?

Zanim stanę się „rybakiem ludzi” potrzebuję najpierw „pójść za Jezusem”, czyli rozpoczynam od ewangelizowania samego siebie. Dopiero, gdy wejdę w proces nawracania się mogę innym opowiadać o moim doświadczeniu spotkania z Jezusem, a będą to, ci, którzy:

 • nie znają Chrystusa i Ewangelii;
 • byli kiedyś wierzącymi, ale dziś za takich się nie uważają;
 • kiedyś praktykowali, ale teraz nie mają kontaktu z Kościołem;
 • praktykują, ale czynią to z tradycji i przyzwyczajenia;
 • są dobrymi ludźmi i są przekonani, że zasługują przez to na niebo;
 • są zaangażowani w życie Kościoła, ale też potrzebują umocnienia ich wiary
 1. KIEDY EWANGELIZOWAĆ?

Zawsze, gdy nadarzy się sytuacja, a nawet częściej, bo „w porę i nie w porę” (2 Tm 4,2).

 1. JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO TEJ MISJI?

Otwieranie się na działanie Ducha św. poprzez studium Pisma św., kierownictwo duchowe, życie modlitwy, umiłowanie liturgii, realizację dobrych natchnień, ascezę, poznawanie nauki Kościoła i żywotów świętych;