Bogu niech będą dzięki za ostatni weekend, podczas którego mieliśmy okazję poznać się z mieszkańcami parafii Przegaliny. Najpierw w sobotę świeccy misjonarze zostali ciepło i serdecznie przyjęci w progu domów, a nierzadko za stołem, roznosząc szczegółowe programy misji ewangelizacyjnych.

Następnego dnia w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, która jest dniem Odpustu w parafii ojciec misjonarz (ks. Tomasz) wygłosił homilie na obu mszach świętych a po nich miał okazję porozmawiać z przybyłymi do Kościoła mieszkańcami i gośćmi.

Dzięki tym spotkaniom z wielką nadzieją patrzymy na zbliżające się Misje, gdyż przekonaliśmy się, że ci do których będzie głoszone przez osiem kolejnych dni Słowo Boże mają otwarte serca.