Hasłem diecezjalnych rekolekcji ewangelizacyjnych w sieci będzie parafraza sentencji Erazma z z Rotterdamu: „Wzywany czy nie, On już tu jest!”, a za biblijne tło posłużą cztery ewangeliczne sceny zwiastowania (Zachariaszowi w świątyni, Maryi w Nazarecie, kobietom u grobu, Uczniom w Wieczerniku).

Rekolekcje będą miały formę liturgii Słowa. W ramach nabożeństw, każdego dnia ks. dr Tomasz Bieliński wygłosi naukę rekolekcyjna, której towarzyszyć będzie świadectwo jeden z wielu osób świeckich zaangażowanych w posługę dla Szkoły Nowej Ewangelizacji.

Emisja rekolekcji na kanale diecezjalnej telewizji internetowej FARO.TV na You Tube od 9 do 12 grudnia 2020 r. Premiera codziennie w tych dniach o godz. 17:00.

Adres URL: https://m.facebook.com/tvFaro/?ref=page_internal&mt_nav=0

Ks. Paweł Brońsji odpowiedzialny za FARO.TV zwraca się z prośbą do wszystkich księży i katechetów, aby promowali to dzieło, udostępniając kanał na parafialnych stronach internetowych oraz stronach na Facebook’u, a także zachęca do subskrybowania kanału.