W bieżącym roku duszpasterskim działaniom Kościoła w Polsce przewodzi hasło: „W mocy Bożego Ducha”. Tym samym mamy jeszcze jeden powód, by w Wigilię Zesłania Ducha św. zgromadzić się już tradycyjnie wokół Pasterza naszej diecezji dla ponownego doświadczenia spełnienia obietnicy Zmartwychwstałego Pana, który pragnie udzielić swemu Kościołowi „mocy z wysoka”. Doroczne Diecezjalne Czuwanie Wspólnot odbędzie się w sobotę, 8. czerwca br. o godz. 19.00 w kościele pw. Ducha św. w Siedlcach.

W związku z tym pragnę serdecznie zaprosić na to wydarzenie Czcigodnych Księży Opiekunów zrzeszeń kościelnych, działających na terenie poszczególnych parafii  wraz z przedstawicielami tychże grup apostolskich. Niech to Czuwanie będzie znakiem jedności wspólnot, ruchów, stowarzyszeń i grup apostolskich z Kościołem lokalnym. Przybądźmy licznie na to spotkanie, aby potwierdzić naszą wierność nauce Kościoła i wspólnie dziękować z doświadczenie i łaskę wspólnoty, w której wzrastamy. Zaprośmy również osoby, które nie należą do żadnego zrzeszenia kościelnego, wierząc że świadectwo naszego życia zrodzi w ich sercu pragnienie wstąpienia na drogę formacji w którejś z istniejących wspólnot.

Ks. dr Tomasz Bieliński – diecezjalny koordynator ruchów i stowarzyszeń katolickich