Już od roku w naszej Diecezji trwają Jubileuszowe Misje Ewangelizacyjne. Przez ten czas zespół misyjny Szkoły Nowej Ewangelizacji prowadził je w dwóch parafiach. Do końca tego roku, na zaproszenie kilku księży proboszczów, poprowadzi kolejne (co najmniej trzykrotnie). Każdorazowo w zespole misyjnym posługuje wielu świeckich z różnych wspólnot, którzy roznoszą wcześniej po domach programy Misji, głoszą świadectwa oraz posługują modlitwą. W związku z tym ks. dr Tomasz Bieliński, dyrektor SNE zaprasza świeckich członków zrzeszeń katolickich działających w naszej Diecezji do zaangażowania się w ten projekt duszpasterski. Wystarczy mieć osobiste doświadczenie spotkania z żywym Zbawicielem, świadectwo moralności od kapłana sprawującego opiekę nad wspólnotą oraz czas i gorące pragnienie dzielenia się wiarą. Zgłoszenia prosimy kierować drogą mailową na adres: biuro@sne.siedlce.pl koniecznie dołączając swój numer telefonu do kontaktu zwrotnego.